Književni konkurs „Jovan Nikolić“ Na osnovu projekta koji je podržalo Ministarstvo kulture Vlade Republike Srbije, a po odluci UO GOSB raspisuje se književni konkurs „Jovan Nikolić“. Ovaj književni konkurs je tradicionalan. Književne radove, pre svega, pesničke i pripovedačke, slepi učesnici treba da dostave najkasnije 31.avgusta 2019.godine. Svaki učesnik može poslati najviše pet pesama ili dve pripovetke. Na konkurs se mogu slati isključivo neobjavljeni radovi. Radovi se mogu slati na Brajevom ili običnom pismu, potpisani šifrom, s tim da se u posebnoj koverti dostavi rešenje šifre, tj. ime, prezime, adresa i kontakt telefon autora. Radovi se mogu dostaviti poštom ili neposredno Službi GOSB, Jevrejska br.24, 11 000 Beograd. Radovi se dostavljaju isključivo na srpskom jeziku. Ocenjivaće ih stručni žiri, a za najbolje radove predviđen je nagradni fond u ukupnom bruto iznosu od 50.000,00 dinara. Stručni žiri dodeliće do dve nagrade za prozna i do tri za poetska ostvarenja. Nagrađeni i drugi radovi zadovoljavajućeg kvaliteta, pre svega sa ovogodišnjeg konkursa, objaviće se u zvučnom izdanju (na kompakt disku u MP3 formatu)u interpretaciji dramskog umetnika.