Glavni sadržaj

Poruka upozorenja

Izveštaj o aktivnostima za januar mesec:
 • Završena je fiskalizacija u salonu Biosana za masažu. To praktično znači da su zaposleni u salonu dužni da klijentima izdaju fiskalne račune. Svi terapeuti su se uspešno snašli u novim obavezama.
 • Poslat je dopis Privrednom Savetniku za dostavu besplatnog broja Službenog glasnika, kako bi služba adekvatno pratila promene iz oblasti finansijsko , radnog zakonodavstva i ostalih propisa. Dobili smo saglasnost i redovno dobijamo besplatne brojeve.
 • Poslati su dopisi naftnim kompanijama za donaciju goriva koje bi se koristilo u sledeće svrhe:
  1. obilazak članova
  2. obilazak organizacija u zemlji i okruženju
  3. edukacija članstva i zaposlenih
  4. vanredne aktivnosti saveza
  Kontaktirane su kompanije:
  • MOL Serbia
  • EKO SERBIA
  • Naftachem Petrol
  • KNEZ Petrol
  • Intermol
  • Gaspetrol – direkcija, OMV Srbija
   • Ovom prilikom nismo poslali zahtev NIS kompaniji kod koje planiramo da apliciramo sa projektima. Nakon poslatog zvaničnog dopisa , sve kompanije su nanovo kontaktirane telefonskim putem i obavestile su nas da nemaju u planu za ovu godinu takav vid donacije, osim OMV od koga još uvek čekamo odgovor.
   • Poslati su dopisi sledećim Opštinama:
    1. Novi Beograd
    2. Rakovica
    3. Voždovac
    4. Zvezdara
    5. Barajevo
    6. Grocka
    7. Lazarevac
    8. Obrenovac
    9. Surčin
    sa zahtevom za sastanak na kome bi se razgovaralo o mogućnostima aktivnog uključivanja GOSB-a u saradnju sa opštinama kojim bi bili obuhvaćeni članovi našeg udruženja sa prebivalištem na kontaktiranim opštinama. Sve opštine su naknadno kontaktirane telefonom. Od svih opština smo dobili potvrdu o prijemu zahteva. Sa Predsednikom opštine Voždovac je održan konstruktivan sastanak na kom nam je predsednik obećao podršku u svim oblastima u kojima je opština nadležna. Kontaktirani smo od strane kabineta predsednika opštine Grocka, očekujemo potvrdu termina sastanka. Iz kabineta predsednika opštine Novi Beograd smo takođe dobili dopis u kome je zatraženo da organizacija dostavi pismenim putem konkretne vidove saradnje nakon čega bi njegov radni tim doneo odluku da li su aktivnosti u domenu delokruga rada opštine ili će nas uputiti na centar za socijalni rad Novi Beograd. Preostale opštine sa kojima do sada nismo ugovorili sastanke, nanovo smo kontaktirali putem telefona, i očekujemo odgovore.
   • Poslat je dopis Gradskom sekretarijatu za Omladinu i sport sa željom da se upriliči sastanak na kome bi se razgovaralo o mogućnostima inkluzije, odnosno, potpunom uključivanju naših članova u njihove aktivnosti. I nakon više pokušaja, i kontaktiranja Sekretarijata telefonskim putem u više navrata, nismo uspeli da upriličimo sastanak. U međuvremenu je došlo do promene sekretara pa se nadamo da ćemo u narednom periodu uspeti da dobijemo traženi termin.
   • Da bi se stvorili preduslovi za pokretanje dobijanja licence za pruženje usluga socijalne zaštite neophodno je ispunjenje strogih standarda predviđenih odgovarajućim pravilnicima, što podrazumeva da prostorije Službe GOSB-a moraju biti adaptirane kako bi ispunili zahtevane kriterijume. Za adaptaciju prostora neophodno je obezbediti oko 800.000 din. kako bi se sproveli sledeći radovi:
    1. zamena 10 prozora
    2. izrada laminata
    3. krečenje prostorija
    4. farbanje vrata i popravka ormana
    Kako organizacija ne raspolaže sredstvima kontaktirane su firme za koje smo smatrali da bi mogle donirati sredstva za renoviranje naših prostorija i to: GRAWE osiguranje a.d.o., Imlek, L'Oreal Paris, Carlsberg, Hemigal, Siemens, Telekom, FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA, Hemofarm Vršac, Telenor, Duvansku kompaniju Japan tobacco, Bayer, Novoinvestment, Coning, Energoprojekt, Agrosava, Radun avia, Petrol, Uniplastserbia, Trans Cargo Logistic d.o.o, Klinika nada diva, Uniolast, Malteska Dobrotvorna Organizacija u Srbiji (MDOS), Exing. Većina kontaktiranih kompanija nam nije prosledila nikakav odgovor. Hemofarm nas je obavestio da imaju godišnji konkurs na koji možemo poslati projekat. Fondacija Telenor nas je takođe obavestila da možemo aplicirati putem projekta. Imlek nas je obavestio da za ovu godinu imaju već planiran budžet i da pošaljemo aplikaciju krajem naredne godine. Loreal nas je obavestio da ne doniraju naš tip organizacije. Od Grawe osiguranja i FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA smo dobili informaciju da je naš dopis prosleđen menadžmentu na razmatranje. Ponovo ćemo telefonskim putem kontaktirati kompanije koje nam nisu odgovorile.
   • Odobrena su nam sredstva od strane Ministarstva za Rad, zapošljavanje i socijalnu politiku u iznosu od 225.000,00din. za predviđene radionice: Književnost i slepi, Radno-okupacione radionice- kulinarstvo, Savetodavne psihosocijalni rad, Inkluzija za slepu decu i slabovidu decu injihove roditelje, Manifestacija „Rukama do svetlosti“ i Manifestacija „Beli štap“.
   • Organizovan je doček Srpske Nove godine u dnevnom centru. Ovaj doček se već tradicionalno organizuje. Za doček međunarodne nove godine nije bilo zainteresovanih i pored dobre volje tadašnjeg domaćina kluba Saše Božića.
   • Krajem januara predat je projekat „Znanjem ka aktivnom životu“ Sekretarijatu za sport i omladinu. Tražena sredstva od Sekretarijata su bila u iznosu od 650.055,00din. Suština projekta podrazumevala je edukaciju naših članova podeljenih u dve grupe, prva koja bi pohađala osnovni kurs engleskog jezika A1 i druga grupa napredni nivo A2. Nismo dobili sredstva za realizaciju ovog projekta.
   • Predat je projekat za adaptaciju dnevnog centra „ Adaptacijom do efikasnije pomoći“ na stalno otvorenom konkursu Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja. Tražena sredstva za zamenu prozora, krečenje, prerada starog nameštaja, farbanje i lakiranje, nabavka kompjutera i 4 čiviluka traženo je 832.519,64 din. Očekujemo odgovor od Ministarstva. Inicirali smo sastanak sa zamenikom Ministra- Vladom Pešićem, kako bi razgovarali o mogućnostima unapređenja saradnje naše organizacije i Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja.