Indeks članaka

  • Fiksna i mobilna telefonija Fiksni telefonski saobraćaj Telekom Srbija odobrava 50% popusta na telefonsku pretplatu i 300 besplatnih impulsa za punoletne osobe sa invaliditetom. Potrebno je obratiti se najbližem korisničkom servisu Telekoma. Neophodna dokumentacija: - fotokopija lične karte nosioca pretplate (prva i druga strana) - fotokopija rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć - račun za telefonsku pretplatu koji se vodi na osobu s invaliditetom Izdaće vam potvrdu o primljenom zahtevu i odobriti popust uz prvi sledeći račun. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 9813  Radno vreme službe: (8.00h-19.00h).
  • Mobilni Telefonski Saobraćaj Tarifa za slepe MT:S Tarifa namenjena slepim licima: - nema mesečnu pretplatu, - omogućava korisniku 50 minuta besplatnih poziva svakog meseca, - omogućava definisanje tri Friends & Family broja iz mt:s mreže koji se mogu, nakon potrošenih besplatnih minuta u okviru tarife, pozivati veoma povoljno, po ceni od 3,95 din/min. Pri sklapanju ugovora u nekoj od poslovnica, potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju: -* Original ili overenu kopiju rešenja o tuđoj nezi koju je izdao Fond za PIO ili Centar za socijalni rad, * -Potvrdu od Saveza slepih Srbije, u kojoj su navedeni broj lične karte i JMBG,  * -Važeću ličnu kartu, * U slučaju da slepo lice nije u mogućnosti da lično potpiše ugovor, to će moći da uradi svojim faksimilom ili, u njegovo ime lice sa ovlašćenjem overenim u sudu, * Školska deca (u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju ugovor u ime deteta) i studenti mogu da ostvare ovo pravo na osnovu Rešenja Komisije o razvrstavanju. Licima  koja imaju pravo na ovu tarifu, a prepaid su korisnici, omogućen je besplatan prelazak na postpaid uz zadržavanje istog broja. Tarifa za slepa lica: Cena mesečne pretplate 0,00; besplatni pozivi u okviru mt:s mreže; 40 minuta Besplatni pozivi izvan mt:s mreže 10 minuta; obračunski interval je 60s+60s; aktivacija kartice je besplatna. Preko Saveza slepih Srbije slepa lica kao i članovi njihovih porodica mogu koristiti paket biznet-300: - mesecna predplata 36,00  dinara.; - cena po minutu poziva u okviru grupe on net - 1,19 dinara; - cena po minutu poziva - van grupe OFF NET za pozive ka brojevima iz mt:s mreže  3,60 dinara; - cena po minutu poziva - van grupe OFF NET za ostale pozive 8,40; - SMS poruke 2,04; - MMS poruke  i poruke ka međunarodnim destinacijama 12 dinara; - internet 0,05 po kb; - obračunski interval 1 kb uz predplatu dobijate i 10 mb besplatnog interneta; - razgovori se tarifiraju u sekundama nema naplacivanja uspostave poziva. Uz skoro istu dokumentaciju koju treba dostaviti, Telenor daje beneficiju slepima i slabovidima koja se sastoji u 30 minuta besplatnih razgovora prema svim mobilnim mrežama i fiksnoj telefoniji.