Indeks članaka

 
  • Registracija motornih vozila Osobe s invaliditetom ne plaćaju porez na upotrebu motornih vozila ukoliko imaju 80 % i više telesnog oštećenja, i to na jednom vozilu koje se na njihovo ime, kao prvo, registruje u jednoj godini. Ukoliko osoba s invaliditetom ima 60% i više oštećenje donjih ekstremiteta, oslobođena je plaćanja poreza na upotrebu motornih vozila. Ove dve kategorije osoba s invaliditetom oslobođene su plaćanja eko-takse, plaćaju 5% od propisanog iznosa putarine i plaćaju fiksnu komunalnu taksu u iznosu od 209,00 dinara. Za ostvarivanje ove povlastice neophodno je sa medicinskom dokumentacijom otići u najbližu filijalu PIO (a ona se za Beograd nalazi u Nemanjinoj 30) i popuniti zahtev. Sa rešenjem koje će stići na kućnu adresu izvršiti registraciju vozila.