Aktivnosti

30.septembra u dnevnom centru Gradske organizacije slepih Beograda, u saradnji sa profesorkom Svetlanom Vučković, Udruženje je realizovalo obuku volontera koji će od ponedeljka, 03.10.2022.god. raditi u volonterskom centru opštine Stari grad i biti na raspolaganju članovima naše organizacije sa mestom prebivališta na Starom gradu.
U nastavku predstavljamo usluge koje pruža volonterski centar:
1.NABAVKA (namirnice, lekovi, plaćanje računa) – isporuka četvrtkom. NAJAVA: od ponedeljka do srede
2. ODLAZAK KOD LEKARA, GOSB, BANKE I POŠTE sa volonterom - po individualnom zahtevu NAJAVA: najkasnije 2 dana pre planiranog datuma. Npr.ukoliko je odlazak planiran za ponedeljak, neophodno je da se korisnik javi Kol centru najkasnije do četvrtka prethodne nedelje.
3.ŠETNJA sa volonterom – svakog radnog dana od 10 do 15 sati.

NAJAVA: najkasnije 2 dana pre planiranog datuma. Npr.ukoliko je odlazak planiran za ponedeljak, neophodno je da se korisnik javi Kol centru najkasnije do četvrtka prethodne nedelje.
4.VIKEND ŠETNJA, KREATIVNI RAD I DRUŽENJE (javna manifestacija, čitanje poezije, kreativne radionice i sl) – kolektivno okupljanje svake druge subote u mesecu od 14:00 do 18:00 sati.

NAJAVA: najkasnije 2 dana, odnosno četvrtak koji prethodi toj suboti.

Radno vreme Uslužnog centra: svakog radnog dana od 08:00-16:00 h.
Kontakt telefon: 0800077775

Uslužni centar
Uslužni centar
Uslužni centar
Uslužni centar
Uslužni centar