Glavni sadržaj

Poruka upozorenja

   
 • Gradska organizacija slepih Beograda je organizacija koja okuplja slepa i teže slabovida lica sa područja grada. Osnovana je daleke 1946. godine. Radi na njihovoj sveukupnoj zaštiti i ublažavanju posledica slepoće i slabovidosti. Vodi stalnu brigu o njihovom životu i radu i preduzima konkretne mere koristeći svoje potencijale i u saradnji sa nadležnim državnim organima, organima lokalne samouprave i drugim društvenim strukturama........
 •  
 • Organizacija deluje na svim opštinama grada u obliku podružnica. Na teritorijama opština nemamo svoj prostor, ali imamo saradnju sa njima.
 • Gradska organizacija ima dobro ustrojenu internu pravnu regulativu koja se odnosi kako na rad organa i radnih tela Organizacije tako i na rad zaposlenih lica. U skladu sa tim, osnovno je pravo svakog člana da učestvuje u radu Organizacije prema svojim mogućnostima i afinitetima koji se mogu izraziti već prilikom prijema; da se odaziva na zborove članstva gde može birati i biti biran.                              Obaveza člana je da plaća godišnju članarinu, koje su oslobođeni:
  1. Deca mladja od 18 godina starosti
  2. Učenici
  3. Studenti
  4. Nezaposleni
  korisnici socijalne pomoći koji imaju najmanje 18 godina  života plaćaju 10 % godišnje članarine.
 •   
 •                       Psihosocijalno savetovalište   U GOSB- u je razvijen psihosocijalni rad. Savetovalište vode psiholog i socijalni radnik. Termini se zakazuju telefonom ili lično kod socijalnog radnika.
 • Sedište Gradske organizacije je na Dorćolu, u Jevrejskoj ulici broj 24, u prizemlju zgrade saveza slepih srbije. Čine ga:
  1. kancelarijestručne službe
  2. Salon za masažu "Bio sana" u kom rade slepi i slabovidi fizio terapeuti
  3. Dnevni centar.
 • Stručna služba radi svakim radnim danom od  08:30 do 16:30 osim četvrtkom kada je radno vreme od 8:30 do 18:00
 •                                     SALON ZA MASAŽU     Od Oktobra-1996 godine pri GOSB postoji Salon za masažu „Biosana“ u kojem su profesionalno zaposleni slepi i slabovidi fizioterapeuti. Radno vreme Salona je: 
  • od ponedeljka do petka od 8:00 do 20:00H
  • Subotom od 9 do 16 h
   Salon je otvorenog tipa za gradjanstvo, cene su veoma pristupačne, termini se zakazuju unapred. Usluga je veoma kvalitetna, imajući u vidu opšte poznate taktilne sposobnosti lica oštećenog vida. 
  Kontakt salona "BIOSANA"
  Adresa Jevrejska 24
  Telefon 011/ 2637-293
  Website Posetite nas
  Facebook : Pratite nas na facebook-u
 • U dnevnom centru se utorkom i četvrtkom od 14 do 22 organizuju druženja članova.
 • Besplatni, mesečni zvučni časopis za slepe “Naša Riznica”     Organizacija u tiražu od par stotina primeraka izdaje već 34 godine u zvučnoj tehnici nekada na kasetama sada na kompakt diskovima u MP 3 formatu časopis “Naša Riznica”. Ovo glasilo čita se u zemlji i van nje. Donosi tekstove i snimke o životu i radu slepih, ali i priloge iz dnevne i periodične štampe.  Prijave se primaju u službi.Časopis je takođe moguće preuzeti i sa Web stranice GOSB-a.  
 •         Društvene aktivnosti, sekcije i društva   Postoje: sledeća društva:
  • sportsko društvo
  Od komisija imamo sledeće:
  • Omladinska
  • Žena
  • Kultura
  • Asistivna (Pristupačnost, informatiku,pomagala)
  •  
  • školovanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
  • Komisija za pomoć
  Takođe postoji i Redakcija časopisa.