• Gradska organizacija slepih Beograda ( GOSB ) je nevladina, neprofitna organizacija koja je osnovana 1947. godine i od tada pruŽa podršku I pomoć slepim I slabovidim osobama sa područja grada. Radi na njihovoj sveukupnoj zaštiti i ublažavanju posledica invaliditeta . Nastojimo da svojim aktivnostima što kvalitetnije rehabilitujemo naše članove preduzimajući konkretne mere koristeći svoje potencijale i u saradnji sa nadležnim državnim institucijama, , organima lokalne samouprave i drugim društvenim strukturama........

  • Organizacija deluje na svim opštinama grada u obliku podružnica.

  • Gradska organizacija ima dobro ustrojenu internu pravnu regulativu koja se odnosi kako na rad organa i radnih tela Organizacije tako i na rad zaposlenih lica. U skladu sa tim, osnovno je pravo svakog člana da učestvuje u radu Organizacije prema svojim mogućnostima i afinitetima koji se mogu izraziti već prilikom učlanjenja.

  • Sedište Gradske organizacije je na Dorćolu, u Jevrejskoj ulici broj 24, u prizemlju zgrade saveza slepih srbije. Čine ga:
    1. kancelarije stručne službe
    2. Salon za masažu "Bio sana"
    3. Dnevni centar
Stručni tim GOSB svojom kompetentnošću I iskustvom članovima pruža psiho-socijalnu podršku, daje neophodne informacije I upućuje članove na odgovarajuće institucije I ustanove shodno potrebi.
Salon za masaŽu ‘ Biosana’ kao deo GOSB , već dugi niz godina uspešno posluje I ostvaruje dobre rezultate. U salonu rade slepi i slabovidi diplomirani fizioterapeuti koji svojim znanjem I stalnim unapređivanjem tehnika pružaju izvrsnu masažu.
Dnevni centar je prostor u kom se održavaju različite manifestacije, tribine, predavanja, obuke kao I zabavni sadržaji kao što su razne proslave, žurke I okupljanje članova.