Aktivnosti


21.10.2022.god. Predsednik i sekretar Gradske organizacije slepih Beograda su kao članovi Radne grupe prisustvovali inicijalnom sastanku koji je organizovao Sekretarijat za socijalnu zaštitu koji je u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju -GIZ, pristupio izradi Nacrta strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u gradu Beogradu za period od 2023. do 2029. godine.

Istog dana, predsednik Nikola Đorđević je prisustvovao svečanosti “Moj grad-mesto za sve“ povodom unapređenja pristupačnosti zgrade Gradske uprave grada Beograda u ul.Nikole Pašića 6 i Skupštini grada Beograda-Stari dvor, ul. Dragoslava Jovanovića 2 gde su u okviru info pulta postavljene informacione taktilne table na Brajevom pismu. Slika sa posete Slika sa posete