Aktivnosti

GRAD BEOGRAD
Najavljene izmene režima naplate karata u gradskom prevozu u Beogradu otvaraju više pitanja za građane koji su do sada svoje pravo
na besplatan gradski prevoz ostvarivali po osnovu invaliditeta i koji koriste gradski prevoz uz sve teškoće koje određeni invaliditet podrazumeva.
Pitanja koja naročito muče zajednicu slepih i slabovidih u Beogradu, i na koje bi bilo dobro da iznađemo adekvatne odgovore su sledeća:
- Da li i kada se planira postavljanje adekvatnog rešenja za najavu stajališta u vozilima gradskog prevoza i i pruža druge korisne informacije tokom vožnje?
- Da li će biti ponovo omogućena provera pozicije vozila gradskog prevoza putem sms servisa.
Da li će buduća aplikacija biti dostupna za slepe korisnike koji koriste telefone sa govornim softverom ?
- Da li će svi beograđani koji su do sada imali prava na besplatan prevoz po osnovu invalidnosti to pravo zadržati bez izuzetaka?
- Da li će i koliko često Grad Beograd zahtevati obnavljanje povlastice za besplatnu vožnju osoba sa invaliditetom?
- Na koji način će se korisnici gradskog prevoza sa povlašćenom vožnjom po osnovu invalidnosti legitimisati pred ovlašćenim licem za kontrolu karata u vozilu?
- Na koji način je Grad Beograd zamislio unapređenje navedenih usluga u novom sistemu naplate karata?
Gradska organizacija slepih Beograda stoji vam na raspolaganju za iznalaženje adekvatnih rešenja na sva pitanja u interesu naših članova.
Kada budemo dobili odgovore biće objavljeni na glasilima gosba. Sajtu, FB stranici, mail listi Vaš GOSB