Aktivnosti

Otvaranje zatvorenih prijava i ocenjivanje radova održano je dana 30.11.2023. godine.
Konstatovano je da je na konkurs pristiglo ukupno 8 prijava (sedam pesničkih i jedan prozni i
da svi pristigli radovi ispunjavaju propozicione uslove). S obzirom da je na konkurs prispeo samo jedan prozni rad, prema pravilniku GOSB nije uzet u razmatranje.
Žiri u sastavu:
Natalija Mijić, profesor jugoslovenske i svetske književnosti;
Sofija Simanić, profesor jugoslovenske i svetske književnosti;
Nevena Vitošević, književnica, doktor teatrologije i profesor opšte književnosti;
U kategoriji poezije je odlučio da se dodele tri nagrade i to:
I mesto za pesmu „Žalosna vrba“ autorke Nevene Jovanović iz Beograda.>
II mesto za pesmu „Posle rata“, autorke Simonide Banjeglav iz Beograda.
III mesto za pesmu „ Uzeo si mi proleće“ autorke Nine Miletić iz Kruševca.