Aktivnosti

Poštovani članovi,
Obaveštavamo vas da je otpočela zamena povlastica za gradski prevoz.
Neophodno je lično prisustvo radi fotografisanja
-Povlastica je trajna
-Izrada je besplatna
-Rok za zamenu je do kraja 2024.godine
Za sada se povlastice izrađuju u:
1.JKP ”Naplata Prevozne Usluge”, Knez Mihajlova 6 (2 sprat), Stari Grad
Radnim danima od 07:00 – 20:00 i subotom od 09:00 – 14:00
2.GO Novi Beograd (Servisni Centar), Bulevar Mihajla Pupina 167, Novi Beograd Radnim danima od 07:00 – 20:00 i subotom od 09:00 – 14:00
Neophodna dokumentacija:
1.Slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica- B5 (za III, IV i V kategoriju)
  • lična karta na uvid
  • za maloletna lica pasoš, zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih na uvid
  • overena fotokopija od notara medicinskog kartona za evidenciju i kategorizaciju slepih i slabovidih u A3 formatu

2.Osobe sa invaliditetom koje primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć- B6
  • lična karta na uvid
  • za maloletna lica pasoš, zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih na uvid
  • overena fotokopija rešenja od notara ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć

GOSB