Uz podršku Sekretarijata za kulturu, Gradska organizacija slepih Beograda u saradnji sa Savezom slepih Srbije, 09.maja 2023.g sa početkom u 12.00h organizuje tradicionalnu manifestaciju „Jevgrejskoj u pohode“. Svečanost će se održati u svečanoj sali SSS “dr Milan Budimir”, Jevrejskoj 24. Na manifestaciji će učestvovati slepi i videći umetnici. Iskazujemo zahvalnost Sekretarijatu za kulturu na podršci promovisanju i afirmisanju poetskog stvaralaštva osoba sa potpunim ili delimičnom gubitka vida.