podaci Gradske Organizacije slepih beograda
Naziv: Gradska organizacija slepih Beograda
Adresa: Jevrejska Br. 24
Matični broj: 07002696  
Pib: 102200572
Tekući račun/Komercijalna banka 205-203924-95