Indeks članaka

  • Parking servis Ova povlastica omogućava osobama sa invaliditetom, u kojoj se nalaze i slepi, da ostvare pravo na: besplatno parkiranje svojih putničkih vozila na mestima posebno obeleženim za tu namenu. Uslove za dobijanje ovih povlastica propisuju lokalne samouprave pojedinačno. Pravo na IPK imaju: osobe sa invaliditetom I kategorije (vojni invalidi i civilni invalidi rata) koji su ostvarili pravo po osnovu: - 100% trajnog invaliditeta - pravo na putničko motorno vozilo; - oštećenja donjih ekstremiteta - pravo na ortopedski dodatak - gubitka vida na oba oka - 100%, odnosno smanjenja obostranog vida - 90%. Druge osobe po osnovu: - trajnog oštećenja donjih ekstremiteta najmanje 80% - oboljenja bubrega koja zahtevaju trajnu dijalizu; - gubitka vida na oba oka - 100%, odnosno smanjenja obostranog vida - 90%; - višestrukih smetnji u razvoju i autizma. Cilj uvođenja IPK je unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i ostvarivanje prava na jednake povlastice pri parkiranju na teritoriji Republike Srbije. Korisnik IPK - nalepnice za parkiranje ima mogućnost parkiranja bez nadoknade isključivo na parking mestu za koje ima povlašćenu kartu. Vlasnici vozila sa invalidskom nalepnicom imaju pravo na tri časa besplatnog parkiranja na posebnim parkiralištima, na mestima za to posebno obeleženim. Nakon isteka tog vremenskog perioda plaćaju nadoknadu po započetom času. U javnim garažama vlasnici IPK imaju pravo na tri sata besplatnog parkiranja, nakon čega se plaća po redovnom cenovniku. Nalepnica se postavlja na desnoj strani prednjeg vetrobranskog stakla vozila. IPK se izdaje za tekuću godinu, a važi na teritoriji Republike Srbije. Za dobijanje IPK potrebno je da osoba sa invaliditetom podnese Korisničkom servisu „Parking servisa“ JLS, sledeću dokumentaciju: - uverenje o stepenu invaliditeta (izdaju filijale PIO) - rešenje kojim se priznaje pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima (izdaje Sektor za boračku i invalidsku zaštitu Sekretarijata za socijalnu zaštitu 27. marta 43-45 Telefon: 011/330-90-92 - dve fotografije veličine 3,5 x 3cm - saobraćajnu dozvolu (ili kopiju dozvole ukoliko šaljete poštom). Rešenje se izdaje za tekuću godinu. Isto se može iskoristiti i naredne godine. Stoga je za produženje nalepnice neophodno otići sa rešenjem u poslovnicu parking servisa sa saobraćajnom dozvolom i dve fotografije. Za više informacija pozvati kol-centar parking servisa: 011/3035-400 ili Posetiti stranicu parking servisa. Napomena: Parking nalepnica koju izdaje parking servis Beograd važi na teritoriji cele Republike Srbije. Uslovi za dobijanje ove nalepnice su svuda približno jednaki. Najsigurnije je obratiti se parking servisu u svom mestu ili preduzeću koje vrši ovu delatnost.