Indeks članaka

  • UNUTRAŠNJI PUTNIČKI SAOBRAĆAJ Po Zakonu o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju (Sl. Gl. RS 22/93) slepa lica ostvaruju pravo na 6 povratnih putovanja u unutrašnjem saobraćaju u toku jedne kalendarske godine, i to na sledeći način: - slepo lice plaća 25% vrednosti karte, dok je pratilac oslobođen plaćanja karte. Knjižice za povlašćenu vožnju važe 5 godina i izdaju ih Savez slepih Srbije a godišnje overavanje se obavlja u opštinskim, međuopštinskim, okružnim i gradskim organizacijama slepih Srbije.